Learn eCommerce with PATI Group
GEC Podcast
Xây Brand để bán | Buy-Build to Sell | Master AMA Ep.16
0:00
-1:30:49

Xây Brand để bán | Buy-Build to Sell | Master AMA Ep.16

GEC - Global Ecommerce Community

"Decentralized Self-Growth Community about Global Ecommerce in Viet Nam Where Every User Can Share, Discuss, and Grow"

---------------------

Kết nối với GEC qua các nền tảng/mạng xã hội khác nhé:

▶︎ Discord GEC: https://discord.gg/m2X2yUuujG

▶︎ Facebook Group: https://www.facebook.com/groups/gec.globalecommercecommunity

▶︎ Fanpage Facebook: https://www.facebook.com/globalecommercecommunity

▶︎ TikTok: https://www.tiktok.com/@globalecommercecommunity

▶︎ YouTube: https://www.youtube.com/@gecglobale-commercecommunity

▶︎ Podcasts: https://podcasters.spotify.com/pod/show/gec-podcasts

Nhà tài trợ đồng hành cùng GEC:

▷ Plutus Pay - Cho thuê Stripe US với rate 3%

🔗 https://www.facebook.com/plutuspaystripe

▷ PATI Creative Agency - Cho thuê tài khoản TikTok Agency với rate cố định 3% trên Ads Spent

🔗 https://www.patiagency.com/

▷ Tài trợ đồng hàng cùng GEC vui lòng liên hệ Minh Giang: https://www.facebook.com/minhgiang00

0 Comments
Learn eCommerce with PATI Group
GEC Podcast
GEC - Global Ecommerce Community
"Decentralized Self-Growth Community about Global Ecommerce in Viet Nam Where Every User Can Share, Discuss, and Grow"
---------------------
Kết nối với GEC qua các nền tảng/mạng xã hội khác nhé:
▶︎ Discord GEC: https://discord.gg/m2X2yUuujG
▶︎ Facebook Group: https://www.facebook.com/groups/gec.globalecommercecommunity
▶︎ Fanpage Facebook: https://www.facebook.com/globalecommercecommunity
▶︎ TikTok: https://www.tiktok.com/@globalecommercecommunity
▶︎ YouTube: https://www.youtube.com/@gecglobale-commercecommunity