Learn eCommerce with PATI Group
GEC Podcast
POD có phải là một mô hình kinh doanh đường dài? | Minh Sơn - CEO GAT | Rise To Brand Ep03
0:00
-58:31

POD có phải là một mô hình kinh doanh đường dài? | Minh Sơn - CEO GAT | Rise To Brand Ep03

Mr. Minh Sơn - CEO GAT - Anh từng là seller đời đầu của POD Việt Nam vào năm 2013, và hiện anh là chủ doanh nghiệp đứng sau thương hiệu 365 Canvas.
Ở tập podcast này, anh Minh Sơn sẽ chia sẻ về hành trình 10 năm thực chiến và xây dựng thương hiệu của anh. Đắc biệt anh Sơn nhấn mạnh về việc tìm câu hỏi "WHY" và khác biệt hóa thương hiệu - một trong những yếu tố quan trọng để tạo ra lợi thế cạnh tranh và giá trị cho khách hàng, khi kinh doanh trên các nền tảng thương mại điện tử.
---------------------
Nhà tài trợ đồng hành cùng GEC:
▷ PATI Group - A fast-growing E-commerce business that specializes in Global Ecommerce
🔗 https://www.patigroup.com/
▷ Plutus Pay - Công ty chuyên cung cấp các giải pháp thanh toán quốc tế. Đặc biệt, cho thuê Stripe US với rate 3%
🔗 https://www.facebook.com/plutuspaystripe
---------------------
ết nối với GEC qua các nền tảng/mạng xã hội khác:
▶︎ Discord GEC: https://discord.gg/nUgvqYMH5p
▶︎ Facebook Group: https://www.facebook.com/groups/gec.globalecommercecommunity
▶︎ TikTok: https://www.tiktok.com/@globalecommercecommunity
▶︎ YouTube: https://www.youtube.com/@gecglobale-commercecommunity
▶︎ Podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/gec-podcasts
▶︎ Fanpage Facebook: https://www.facebook.com/globalecommercecommunity
▶︎ Instagram: https://www.instagram.com/globalecommercecommunity/
---------------------
Host - Quang Nguyễn
Scriptwring - Quang Nguyễn, Minh Giang
Producer - Minh Giang
Social Team - Minh Giang
Cammeraman - Mạnh Phúc, Long Nguyễn
Post Production - Long Nguyễn, Thanh Phương
▷ Tài trợ đồng hành cùng GEC vui lòng liên hệ Minh Giang: https://www.facebook.com/minhgiang00
#GEC #global_ecommerce_community #global_ecommerce #ecommerce

0 Comments
Learn eCommerce with PATI Group
GEC Podcast
GEC - Global Ecommerce Community
"Decentralized Self-Growth Community about Global Ecommerce in Viet Nam Where Every User Can Share, Discuss, and Grow"
---------------------
Kết nối với GEC qua các nền tảng/mạng xã hội khác nhé:
▶︎ Discord GEC: https://discord.gg/m2X2yUuujG
▶︎ Facebook Group: https://www.facebook.com/groups/gec.globalecommercecommunity
▶︎ Fanpage Facebook: https://www.facebook.com/globalecommercecommunity
▶︎ TikTok: https://www.tiktok.com/@globalecommercecommunity
▶︎ YouTube: https://www.youtube.com/@gecglobale-commercecommunity