Learn eCommerce with PATI Group
GEC Podcast
Công thức xây 5 thương hiệu thành công trên sàn thương mại điện tử | Trần Lâm - Founder JulyHouse | Rise To Brand Ep02
0:00
-1:08:41

Công thức xây 5 thương hiệu thành công trên sàn thương mại điện tử | Trần Lâm - Founder JulyHouse | Rise To Brand Ep02

Mr. Trần Lâm - Founder và Co-founder của các thương hiệu: JulyHouse, Macaland, Loli & The Wolf, HevieFood và BuB&MuM.
Ở tập podcast này, anh Trần Lâm sẽ chia sẻ "Công thức thành công trong việc xây dựng thương hiệu riêng trên thương mại điện tử". Bắt đầu từ những lô hàng đầu tiên, đến giai đoạn đơn hàng tăng trưởng nhanh chóng và quản trị doanh nghiệp khi đã lớn mạnh.
Những câu chuyện và kinh nghiệm 10+ năm trong ngành thương mại điện tử của anh Lâm.
---------------------
Nhà tài trợ đồng hành cùng GEC:
▷ PATI Group - A fast-growing E-commerce business that specializes in Global Ecommerce
🔗 https://www.patigroup.com/
▷ Plutus Pay - Công ty chuyên cung cấp các giải pháp thanh toán quốc tế. Đặc biệt, cho thuê Stripe US với rate 3%
🔗 https://www.facebook.com/plutuspaystripe
---------------------
ết nối với GEC qua các nền tảng/mạng xã hội khác:
▶︎ Discord GEC: https://discord.gg/nUgvqYMH5p
▶︎ Facebook Group: https://www.facebook.com/groups/gec.globalecommercecommunity
▶︎ TikTok: https://www.tiktok.com/@globalecommercecommunity
▶︎ YouTube: https://www.youtube.com/@gecglobale-commercecommunity
▶︎ Podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/gec-podcasts
▶︎ Fanpage Facebook: https://www.facebook.com/globalecommercecommunity
▶︎ Instagram: https://www.instagram.com/globalecommercecommunity/
---------------------
Host - Quang Nguyễn
Scriptwring - Quang Nguyễn, Minh Giang
Producer - Minh Giang
Social Team - Minh Giang
Cammeraman - Mạnh Phúc, Long Nguyễn
Post Production - Long Nguyễn, Thanh Phương
▷ Tài trợ đồng hành cùng GEC vui lòng liên hệ Minh Giang: https://www.facebook.com/minhgiang00
#GEC #global_ecommerce_community #global_ecommerce #ecommerce

0 Comments
Learn eCommerce with PATI Group
GEC Podcast
GEC - Global Ecommerce Community
"Decentralized Self-Growth Community about Global Ecommerce in Viet Nam Where Every User Can Share, Discuss, and Grow"
---------------------
Kết nối với GEC qua các nền tảng/mạng xã hội khác nhé:
▶︎ Discord GEC: https://discord.gg/m2X2yUuujG
▶︎ Facebook Group: https://www.facebook.com/groups/gec.globalecommercecommunity
▶︎ Fanpage Facebook: https://www.facebook.com/globalecommercecommunity
▶︎ TikTok: https://www.tiktok.com/@globalecommercecommunity
▶︎ YouTube: https://www.youtube.com/@gecglobale-commercecommunity