Learn eCommerce with PATI Group
GEC Podcast
Hành trình của thương hiệu hơn 50 Triệu USD | Quốc Bảo - Co-founder Lovepop | Rise To Brand Ep06
0:00
-58:13

Hành trình của thương hiệu hơn 50 Triệu USD | Quốc Bảo - Co-founder Lovepop | Rise To Brand Ep06

Mr. Quốc Bảo - Co-founder Lovepop - Thương hiệu sản phẩm handmade bằng giấy 3D với doanh thu hơn $50 triệu. Top 3 thương hiệu sản xuất sản phẩm handmade tại Mỹ. Đội ngũ founders của Lovepop là 2 chàng sinh viên đại học Harvard là Wombi Rose và John Wise lên đường sang Việt Nam du lịch, tại đây 2 anh đã khám phá ra những tấm thiệp pop-up 3D ấn tượng. Sau đó cùng với sự hỗ trợ của anh Hà Trịnh Quốc Bảo, Lovepop Việt Nam được ra đời.
Ở tập podcast này, cùng tìm hiểu câu chuyện làm thương hiệu từ những ngày đầu của Lovepop. Làm sao để họ có thể đạt được doanh thu hơn $50 triệu từ những bước chân đầu tiên.
---------------------
Nhà tài trợ đồng hành cùng GEC:
▷ PATI Group - A fast-growing E-commerce business that specializes in Global Ecommerce
🔗 https://www.patigroup.com/
▷ Plutus Pay - Công ty chuyên cung cấp các giải pháp thanh toán quốc tế. Đặc biệt, cho thuê Stripe US với rate 3%
🔗 https://www.facebook.com/plutuspaystripe
---------------------
Kết nối với GEC qua các nền tảng/mạng xã hội khác:
▶︎ Discord GEC: https://discord.gg/nUgvqYMH5p
▶︎ Facebook Group: https://www.facebook.com/groups/gec.globalecommercecommunity
▶︎ TikTok: https://www.tiktok.com/@globalecommercecommunity
▶︎ YouTube: https://www.youtube.com/@gecglobale-commercecommunity
▶︎ Podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/gec-podcasts
▶︎ Fanpage Facebook: https://www.facebook.com/globalecommercecommunity
▶︎ Instagram: https://www.instagram.com/globalecommercecommunity/
---------------------
Host - Quang Nguyễn
Scriptwring - Quang Nguyễn, Minh Giang
Producer - Minh Giang
Social Team - Minh Giang
Cammeraman - Mạnh Phúc, Long Nguyễn
Post Production - Long Nguyễn, Thanh Phương
▷ Tài trợ đồng hành cùng GEC vui lòng liên hệ Minh Giang: https://www.facebook.com/minhgiang00


#GEC #global_ecommerce_community #RiseToBrand #global_ecommerce

0 Comments
Learn eCommerce with PATI Group
GEC Podcast
GEC - Global Ecommerce Community
"Decentralized Self-Growth Community about Global Ecommerce in Viet Nam Where Every User Can Share, Discuss, and Grow"
---------------------
Kết nối với GEC qua các nền tảng/mạng xã hội khác nhé:
▶︎ Discord GEC: https://discord.gg/m2X2yUuujG
▶︎ Facebook Group: https://www.facebook.com/groups/gec.globalecommercecommunity
▶︎ Fanpage Facebook: https://www.facebook.com/globalecommercecommunity
▶︎ TikTok: https://www.tiktok.com/@globalecommercecommunity
▶︎ YouTube: https://www.youtube.com/@gecglobale-commercecommunity