Learn eCommerce with PATI Group
GEC Podcast
Hành trang cho tầm nhìn 100 Triệu USD | Duy Võ - CEO Teecom | Rise To Brand Ep01
0:00
-59:29

Hành trang cho tầm nhìn 100 Triệu USD | Duy Võ - CEO Teecom | Rise To Brand Ep01

Mr. Duy Võ - CEO Teecom - Top seller có doanh thu cao nhất Amazon Vietnam & Người bán hàng có ảnh hưởng nhất năm 2022 của Amazon Global Vietnam. Theo Duy và đội ngũ Teecom, việc xây dựng thương hiệu sẽ là một chiến lược quan trọng của Teecom. Đó là chiến lược của mindset “kinh doanh và phát triển bền vững” của Duy. Và tầm nhìn của Teecom là trở thành một công ty Global Ecommerce trị giá 100 triệu USD vào năm 2027. Trong tập phát sóng đầu tiên của Rise To Brand, Duy sẽ chia sẻ hành trình thành lập Teecom, mindset về con đường kinh doanh bền vững và những hành trang về chiến lược phát triển, văn hoá doanh nghiệp, tư duy tài chính, ... để tiến tới tầm nhìn 100 triệu USD vào năm 2027. --------------------- Nhà tài trợ đồng hành cùng GEC: ▷ PATI Group - A fast-growing E-commerce business that specializes in Global Ecommerce 🔗 https://www.patigroup.com/ ▷ Plutus Pay - Công ty chuyên cung cấp các giải pháp thanh toán quốc tế. Đặc biệt, cho thuê Stripe US với rate 3% 🔗 https://www.facebook.com/plutuspaystripe --------------------- Kết nối với GEC qua các nền tảng/mạng xã hội khác: ▶︎ Discord GEC: https://discord.gg/nUgvqYMH5p ▶︎ Facebook Group: https://www.facebook.com/groups/gec.g... ▶︎ TikTok: https://www.tiktok.com/@globalecommer... ▶︎ YouTube: https://www.youtube.com/@gecglobale-c... ▶︎ Podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/sh... ▶︎ Fanpage Facebook: https://www.facebook.com/globalecomme... ▶︎ Instagram: https://www.instagram.com/globalecomm... --------------------- Host - Quang Nguyễn Scriptwring - Quang Nguyễn, Minh Giang Producer - Minh Giang Social Team - Minh Giang Cammeraman - Mạnh Phúc, Long Nguyễn Post Production - Long Nguyễn, Thanh Phương ▷ Tài trợ đồng hành cùng GEC vui lòng liên hệ Minh Giang: https://www.facebook.com/minhgiang00

0 Comments
Learn eCommerce with PATI Group
GEC Podcast
GEC - Global Ecommerce Community
"Decentralized Self-Growth Community about Global Ecommerce in Viet Nam Where Every User Can Share, Discuss, and Grow"
---------------------
Kết nối với GEC qua các nền tảng/mạng xã hội khác nhé:
▶︎ Discord GEC: https://discord.gg/m2X2yUuujG
▶︎ Facebook Group: https://www.facebook.com/groups/gec.globalecommercecommunity
▶︎ Fanpage Facebook: https://www.facebook.com/globalecommercecommunity
▶︎ TikTok: https://www.tiktok.com/@globalecommercecommunity
▶︎ YouTube: https://www.youtube.com/@gecglobale-commercecommunity