2 Comments
author

Reed Hastings cũng vừa có phỏng vấn với trường MBA của Stanford

https://www.youtube.com/watch?v=u17n3UaH82k

Expand full comment

Mình cũng xem thì cũng khá thích đoạn Lenny hỏi về secret sauce giúp Eliz thăng tiến nhanh thì chị trả lời đúng 1 chữ rất tâm đắc là "Dedication". Not for myself, not for my own ambition. Khi đã vào tập thể thì phải cố gắng nhìn về cái chung để hiện thực hoá nó.

Expand full comment