1:08:41
Learn eCommerce with PATI Group

GEC Podcast

GEC - Global Ecommerce Community "Decentralized Self-Growth Community about Global Ecommerce in Viet Nam Where Every User Can Share, Discuss, and Grow" --------------------- Kết nối với GEC qua các nền tảng/mạng xã hội khác nhé: ▶︎ Discord GEC: https://discord.gg/m2X2yUuujG ▶︎ Facebook Group: https://www.facebook.com/groups/gec.globalecommercecommunity ▶︎ Fanpage Facebook: https://www.facebook.com/globalecommercecommunity ▶︎ TikTok: https://www.tiktok.com/@globalecommercecommunity ▶︎ YouTube: https://www.youtube.com/@gecglobale-commercecommunity
LATEST
·
1:08:41
Công thức xây 5 thương hiệu thành công trên sàn thương mại điện tử | Trần Lâm - Founder JulyHouse | Rise To Brand Ep02
New
Top
Community
1:08:41
1:00:38